Disclaimer

De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard. Leersnelengels.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.

Ondanks het feit dat Leersnelengels.nl haar uiterste best doet om alle informatie genoemd op Leersnelengels.nl up-to-date probeert te houden, is het altijd mogelijk dat sommige informatie op de website Leersnelengels.nl onvolledig en/of onjuist is, dit geldt dus ook voor zowel oefeningen als theorie. Leersnelengels.nl accepteert daarom geen aansprakelijkheid voor enige schade die op wat voor manier dan ook zou kunnen worden geleden door gebruik van deze site. Het gebruik van deze website is geheel op eigen risico en aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend, ook als foutieve informatie genoemd is op Leersnelengels.nl. Alle vermelde informatie is onder voorbehoud van wijzigingen. Aan eerder versterkte informatie kunnen geen rechten worden ontleent. Al de intellectueel eigendom rechten liggen bij Leersnelengels.nl

Alle afbeeldingen worden puur ter illustratie gebruikt en zijn afkomstig van de website www.Pexels.com of www.canva.com tenzij anders vermeld is. De foto’s zijn gratis te gebruiken en er zijn geen auteursrechten van toepassing volgens Pexels of Canva.